Ga naar de inhoud


Een selectie van uitgevoerde opdrachten:

MKB

 • Redactie van zakelijke teksten o.a. brieven
 • Redactie / schrijven / interviews voor zakelijke Nieuwsbrieven
 • Opstellen van een Europese aanbesteding respectievelijk begeleiden van bijbehorende presentatie. Vijf maal gewonnen op rij.
 • Beroepsgerichte controle op taal-  en formulering in teksten van o.a. pedagogen en maatschappelijk werkers

Studenten HBO / WO

 • Controle op taal-  en formulering van Plan van Aanpak, scripties en onderzoeksverslagen
 • Begeleiden van studenten tijdens het schrijven van hun scriptie of onderzoeksverslag

Media/Overige

 • Interviews voor een adoptietijdschrift
 • Toespraak opgesteld voor een commissaris van toen nog de Koningin
 • Voor een organisatie gericht op uitkeringsgerechtigden in Noord-Holland een inventarisatie gemaakt van alle voor de doelgroep relevante organisaties. Deze info is geplaatst op hun website.
 • Verslaglegging van evenementen en interviews met ondernemers voor regionale weekbladen
 • Redactie van sollicitatie /motivatie brieven voor particulieren

.